Επιχειρήσεις

Έξι επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές της ΔΕΗ


Ενδιαφέρον για την απόκτηση του 100% των Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης, από 6 επενδυτές, αποκάλυψε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της σχετικής επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του αρ. 3Α Ν. 4533/2018. 

Συγκεκριμένα, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν, σύμφωνα με την από 08.03.2019 Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τα ακόλουθα έξι μέρη: 

  • BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM) 
  • CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD 
  • SEV.EN ENERGY AG – INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM) 
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
  • ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.