Τράπεζες

Εξαντλούνται τα φθηνά δάνεια του ΤΕΠΙΧ - 5.000 αιτήσεις σε λίγες μέρες!


Μεγάλη ζήτηση για τα δάνεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - Τι πρέπει να προσέξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το... «όποιος πρόλαβε» γίνεται με τα φθηνά δάνεια από τον τρίτο κύκλο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζονται διψασμένες για χρηματοδότηση και σπεύδουν στις τράπεζες για να υποβάλουν αιτήσεις, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι πολύ σύντομα θα έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος, το οποίο μοχλεύει κρατικά κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ για να δοθούν συνολικά δάνεια ύψους 2,2 δισ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως δήλωσε σήμερα η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), Ισμήνη Παπακυρίλλου, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ μέσα σε λίγες ημέρες λειτουργίας έχει ξεπεράσει τις 5.000 αιτήσεις. Η κ. Παπακυρίλλου δεν έδωσε στοιχεία για το συνολικό ύψος των δανείων που έχουν ζητήσει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως τώρα, όμως από τον αριθμό των αιτήσεων συνάγεται το συμπέρασμα ότι πρόκειται για δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων. Έτσι, εκτιμάται ότι το «παράθυρο ευκαιρίας» για να ζητήσουν χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνει πολύ γρήγορα και κινδυνεύουν να βρεθούν «εκτός νυμφώνος» όσοι κινηθούν με καθυστέρηση.

Η αγορά, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ήταν «διψασμένη» για νέα χρηματοδότηση, καθώς το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι το πρώτο μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ενεργοποιείται φέτος και το ανέμεναν οι επιχειρήσεις από τις αρχές του χρόνου. Τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος έδειχναν ότι τους πρώτους μήνες του χρόνου οι χρηματοδοτήσεις ΜμΕ μέσω των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιούνται είχαν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ από τις τράπεζες σημειώνουν ότι πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που είχαν αρχίσει αρκετά νωρίς την προετοιμασία των αιτήσεών τους για το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

Προσοχή στα επιτόκια...

Οι επιχειρηματίες πρέπει να δείχνουν μεγάλη προσοχή στην επιλογή της τράπεζες με την οποία θα συνεργασθούν, καθώς καθεμιά ακολουθεί τη δική της πολιτική και παρατηρούνται πολύ μεγάλες αποκλίσεις στα επιτόκια.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα έχει δώσει στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τα επιτόκια δανεισμού από κάθε τράπεζα και πρόσθετες, σημαντικές πληροφορίες, όπως για τις ζητούμενες εξασφαλίσεις. Σημειώνεται ότι τα δάνεια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, επενδυτικά και δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Ειδικότερα, για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού οι τράπεζες προσφέρουν σταθερά επιτόκια με ανώτατα όριο από 7,00% μέχρι 10,80%. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, σταθερού επιτοκίου, είναι λίγα, συνολικά πέντε.

Όλες οι τράπεζες με μόνη εξαίρεση τη Συνεταιριστική Καρδίτσας, δίνουν δάνεια επενδυτικού σκοπού με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 3 μηνών.

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγιστο spread (προσαύξηση επί του Euribor) κυμαίνεται από 2,00% έως 7,40%. Ορισμένες τράπεζες διαθέτουν δάνεια για μεγαλύτερες επιχειρήσεις με χαμηλότερο επιτόκιο και ξεχωριστά για τις μικρότερες με υψηλότερο επιτόκιο.

Το μέγιστο όριο εξασφαλίσεων ως ποσοστό του ύψους του δανείου τίθεται από όλες τις τράπεζες και για όλα τα προϊόντα στο 100%, που είναι και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του προγράμματος. Μοναδική εξαίρεση τα δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Τρ. Πειραιώς που δίνονται μόνο με ενοχικές -χωρίς εμπράγματες- εξασφαλίσεις.

Σε ό,τι αφορά τα δάνεια που διατίθενται για κεφάλαια κίνησης, παρατηρούνται επίσης μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις επιμέρους τράπεζες.

Υπάρχουν μόνο πέντε προϊόντα σταθερού επιτοκίου, με ανώτατο επιτόκιο που κυμαίνεται από 8,05% έως 10,80%. Στα προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου, το spread στο Euribor 3 μηνών κυμαίνεται από 2,00% έως 7,40%!

Τα περισσότερα δάνεια δίνονται με εξασφαλίσεις έως 100% του δανείου. Εξαίρεση δύο προϊόντα της Eurobank και ένα της Τρ. Πειραιώς που προσφέρονται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι 200 εκατ. ευρώ. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων  ύψους περίπου € 450.000.000.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας

Εξάλλου, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πρόσβασή τους σε δανεισμό μπορεί να ξεπεραστεί με τα νέα προγράμματα για φθηνά δάνεια της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προβλέπουν μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Για τα δάνεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο έχει κονδύλια 300 εκατ. και με μόχλευση θα προσφέρει δάνεια 1,7 δισ., προβλέπονται μηδενικές εξασφαλίσεις για μικρά ποσά και μέχρι 30% τους ύψους του δανείου για τα μεγαλύτερα.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα δάνειο 300.000 ευρώ δεν χρειάζεται η αξία του ακινήτου που θα δεσμευθεί ως εξασφάλιση να ξεπερνά τα 90.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων το οποίο παρέχεται από την επιχείρηση διαμορφώνεται ως εξής:

  • Για δάνεια  ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
  • Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  δημιουργήθηκε για να παρέχει εγγυημένα δάνεια επενδυτικού σκοπού, δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης προς ΜμΕ.

Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 2% για τις επιχειρήσεις των περιφερειών της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου και 3% για τις επιχειρήσεις των λοιπών περιφερειών της χώρας,  για τα πρώτα δυο (2) έτη της χρηματοδότησης και τέλος, τα δάνεια παρέχονται με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

  • Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.

  • Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης. Επίσης, επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις