Χρηστικά

Εξάμηνη παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών για τα αυθαίρετα


Περιθώριο έξι επιπλέον μήνες για να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις όσων αυθαιρέτων έχουν υπαχθεί στο 4178/2013, δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, το ΥΠΕΝ επεκτείνει την χρονική περίοδο της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδειες, αεροφωτογραφίες, δημόσια έγγραφα κ.α) που έληγε στις 3/5 έως τις 3/11.

Πρόκειται για μια απόφαση που δίνει μεγάλη ανάσα σε πολίτες και μηχανικούς, καθώς οι δηλώσεις του προηγούμενου νόμου για τα αυθαίρετα, δεν μπορούν να μεταφερθούν στον τελευταίο νόμο που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση (4495/2017).

Στην τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων, πέρασαν άλλες δύο παρατάσεις. Η παράταση για την έκπτωση 10% στα πρόστιμα σε όσες δηλώσεις γίνουν έως τις 10 Μαΐου (από 8 Απριλίου που ήταν η προηγούμενη προθεσμία). Επιπλέον, η έκπτωση 20% στα πρόστιμα αυθαιρέτων που αφορούν παραδοσιακούς οικισμούς και προστατευόμενες περιοχές με καταληκτική ημερομηνία τις 8 Νοεμβρίου του 2019.

Σε άλλο σημείο της τροπολογίας, αναφέρεται ότι σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης κατά την διάρκεια ελέγχου των δηλώσεων υπαγωγής στο 4495/2017, ο κάτοχος του ακινήτου έχει την δυνατότητα να αιτηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο τον ορισμό διαμεσολαβητή για την εξέταση της υπόθεσης. Εξαιρούνται της ρύθμισης όσα αυθαίρετα, βάσει των νόμων δεν προβλέπεται ότι μπορούν να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση.

Σε συνέχεια παλαιότερων ρυθμίσεων, προβλέπεται ότι στη διαδικασία τακτοποίησης εμπίπτουν και αυθαίρετες κατασκευές σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, αρκεί οι παραβάσεις να μην αφορούν Α΄ ζώνη και να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την απαγόρευση της δόμησης.