Επιχειρήσεις

Εκποιούνται ακίνητα της Ηλεκτρονικής Αθηνών


Σε διαδικασία πλειστηριασμού βγαίνουν δύο ακίνητα της Ηλεκτρονικής Αθηνών, τρία χρόνια μετά την πτώχευση της αλυσίδας, ενώ σύντομα αναμένεται και άλλα τέσσερα κτίρια αυτής να εκποιηθούν.

Πρόκειται για ακίνητα της Ηλεκτρονικής τα οποία βρίσκονται στη Γλυφάδα, με τιμή εκκίνησης άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα διανεμηθεί κατά 65% στις τράπεζες ως ενέγγυους πιστωτές, κατά 25% σε πρώην εργαζόμενους και Δημόσιο, ενώ το 10% θα πάει στους ανέγγυους πιστωτές ήτοι προμηθευτές και εκμισθωτές, σύμφωνα με το νέο κώδικα.

Όπως αναφέρει το economistas.gr, το πρώτο κατάστημα αποτελείται από έξι οριζόντιες ιδιοκτησίες, στο Α’ υπόγειο, το ισόγειο και το πατάρι, συνολικής επιφάνειας 1.174 τ.μ., πλέον των παρακολουθημάτων και των χώρων αποκλειστικής χρήσης, με τιμή Α’ Προσφοράς το 1.476.075,00 ευρώ. Καθώς επίσης και ο αποτελούμενος πολεοδομικά από 15 θέσεις στάθμευσης (επιφανείας εκάστης 9,90 τ.μ.) Α’ όροφος της πολυκατοικίας, με τιμή Α’ Προσφοράς τις 90.000 ευρώ.

Παράλληλα, το 1/3 του τιμήματος της εκποίησης θα καταβληθεί κατά τη διαδικασία στη εισηγήτρια και το υπόλοιπο, με την υπογραφή της σύμβασης μεταβίβασης, θα δοθεί με τη μορφή τραπεζικών επιταγών. 

Ο πλειστηριασμός θα λάβει χώρα την πρώτη Δευτέρα και ώρα 11.00, μετά την πάροδο 10 ημερών από την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση της διακήρυξης της συνδίκου και πέντε ημερών από τη δημοσίευση στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, ενώ θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, την ίδια ώρα μέχρι να εγκριθεί το τίμημα από την εισηγήτρια.