Χρηστικά

Τα τελικά αποτελέσματα πρόσληψης κτηνιάτρων


Κοινοποιήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οριστικοί Πίνακες Τελικών Αποτελεσμάτων (Διοριστέων) και Αποτελεσμάτων Ενστάσεων Υποψηφίων της προκήρυξης θέσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

Η δημοσιοποίηση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, αφορά τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για την Απόφαση 6153/204490/12.08.2019 προκήρυξης θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή προσωπικού, για την αντιμετώπιση του παραπάνω κινδύνου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.