Ελλάδα

Εκδήλωση του ΕΝΑ για την κλιματική αλλαγή


Εκδήλωση- Ανοιχτή Συζήτηση για την κλιματική αλλαγή διοργανώνει το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ (Ζαλοκώστα 8, Αθήνα – 2ος όροφος), την Τρίτη 11/12/2018 και ώρα 18:30. Η αλλαγή του κλίματος, τα νέα δεδομένα και πώς αυτά επηρεάζουν το πλαίσιο πρόληψης, διαχείρισης και παρέμβασης, θα αναλυθούν διεξοδικά στην εκδήλωση.

Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς σημειώνονται ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν σημαντικές φυσικές καταστροφές και απώλειες ανθρώπινων ζωών, με μεγάλο κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.

Η παραδοχή ότι η συχνότητα και η ένταση ανάλογων καταστροφικών φαινομένων επιτείνονται από την κλιματική αλλαγή συνιστά πλέον κοινό τόπο. Η ίδια η πραγματικότητα επιβάλλει, ως εκ τούτου, τον ριζικό επαναπροσδιορισμό της προσέγγισής μας για την οργάνωση και διαχείριση του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και την προστασία της ζωής και της φύσης.

Για τη θωράκιση του φυσικού αλλά και του ανθρώπινου, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος απαιτείται επομένως όχι μόνο ένας σύγχρονος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός έγκαιρης πρόληψης και αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που θα συντονίζεται με τα διεθνή πρότυπα και τις αντίστοιχες καλές πρακτικές, αλλά και μια συνολική πολιτική για την αντιμετώπιση των ποικίλων διαστάσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στην κατεύθυνση αυτή, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ οργανώνει ανοιχτή συζήτηση, σε μια προσπάθεια να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

  • Σε τι συνίσταται η κλιματική αλλαγή;
  • Ποιες είναι οι επιπτώσεις της και ποια θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους;
  • Μπορεί η διαμόρφωση όρων βιώσιμης ανάπτυξης να ενισχύσει την «κλιματική δικαιοσύνη» και να θεραπεύσει τα συμπτώματα της κλιματικής αλλαγής;
  • Πώς μπορεί να οικοδομηθεί, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η «ανθεκτικότητα» απέναντι στις φυσικές καταστροφές;
  • Τι διδασκόμαστε από την πρόσφατη ελληνική εμπειρία

Εισηγητές:
•    Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
•    Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου
•    Σπυριδούλα Ντεμίρη,  Δρ. Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), Εμπειρογνώμονας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE
•    Αντώνιος Μουντούρης, Δρ. Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ), Επικεφαλής Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Συντονίστρια: Ιουλία Μωραΐτου, Δρ. Χωροταξίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Βρυξελλών), Ειδική Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης