Επιχειρήσεις

Εκδίδει ομόλογο για αναχρηματοδότηση δανεισμού η Λάμψα


Στην υπογραφή σύμβασης κάλυψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, διάρκειας 10 ετών και ποσού έως 80 εκατ. ευρώ, προέβη η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα ΑΕ, δυνάμει της οποίας οι «Alpha Bank AE», «Eurobank Ergasias ΑΕ» και «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», συμφώνησαν να καλύψουν, να αναλάβουν και να αγοράσουν τους τίτλους ομολογιών που η εταιρεία θα εκδώσει και θα παραδώσει σε αυτές.

Ως συμβατικό επιτόκιο του ομολογιακού δανείου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, συμφωνήθηκε το άθροισμα του επιτοκίου EURIBOR εξαμήνου πλέον περιθωρίου.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί σε κατ' ανώτατο όριο τέσσερις σειρές ομολογιών, το προϊόν της έκδοσης των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας, τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ανακαίνισης της ξενοδοχειακής μονάδας (πρώην King's Palace) επί της οδού Κριεζώτου αριθμ. 2 στην Αθήνα και τη χρηματοδότηση επενδύσεων επί των ξενοδοχειακών μονάδων «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» και «KING GEORGE».