Αγορές

Έκανε πίσω η κυβέρνηση για την παραγραφή αδικημάτων στο Χρηματιστήριο


Αναμορφώθηκε η διάταξη που είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις επειδή θα οδηγούσε σε ατιμωρησία για σοβαρά αδικήματα

Διάταξη που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς δημιουργούσε τον κίνδυνο ατιμωρησίας στα σοβαρά χρηματιστηριακά αδικήματα, «ξήλωσε» η κυβέρνηση από το νομοσχέδιο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς είχε εκφράσει ανοικτά αντιρρήσεις ακόμη και η διοίκηση του Χρηματιστηρίου, ενώ οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή προειδοποιούσαν ότι θα έμεναν ατιμώρητοι παραβάτες για σοβαρές κατηγορίες.

Τα χρηματιστηριακά αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος υπόκεινται σε παραγραφή εντός δεκαετίας, αλλά με διάταξη που είχε περιληφθεί στην αρχική μορφή του νομοσχεδίου για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το οποίο είχε δοθεί σε διαβούλευση τον Ιανουάριο, ο χρόνος της παραγραφής «ψαλιδιζόταν» στην πενταετία. Ειδικότερα, το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου ανέφερε ότι «οι παραβάσεις της νομοθεσίας, που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή».

Η αρχική ρύθμιση, όπως είχαν επισημάνει στη διαβούλευση οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπήρχε κίνδυνος να οδηγήσει σε ατιμωρησία, καθώς είναι γνωστό ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και κατά κανόνα οι έρευνές της για χρηματιστηριακά αδικήματα έχουν μακρά διάρκεια, κάτι που σημαίνει ότι η συντόμευση του χρόνου παραγραφής πιθανόν να άφηνε ατιμώρητους τελικά παραβάτες που μπορεί να βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες.

Όπως επισήμαινε ο Σύλλογος Εργαζομένων, «η πρόβλεψη παραγραφής μετά την παρέλευση 5ετίας από την διάπραξη της παράβασης, μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, αφού η φύση των εποπτευόμενων αντικειμένων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Κ. θα οδηγήσει στην ατιμωρησία και συνακόλουθη υποβάθμιση του εποπτικού έργου και της διεθνούς αξιολόγησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

Η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών είχε επίσης εκφράσει τη διαφωνία της με τη σύντμηση της προθεσμίας παραγραφής κακουργημάτων και πρότεινε την αναμόρφωση της διατύπωσης του σχετικού άρθρου, ώστε να ξεκαθαρίσει ότι η παραγραφή καλύπτει μόνο τις αρμοδιότητες ελέγχου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και όχι τη γενικότερη ποινική αντιμετώπιση χρηματιστηριακών αδικημάτων. «Προτείνεται», τόνιζε η διοίκηση του ΧΑ, «η αναδιατύπωση της πρώτης παραγράφου ως εξής:"Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης διατάξεων της νομοθεσίας που ισχύει για την κεφαλαιαγορά υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή". Δηλαδή, η παραγραφή να καλύπτει μόνο την αρμοδιότητα της Επ. Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα κ.α.). και όχι το ποινικό σκέλος των υποθέσεων.,

Το υπουργείο Οικονομικών έκανε πίσω τελικά και διαμόρφωσε τη διάταξη ακριβώς όπως είχε προτείνει η διοίκηση του ΧΑ,δηλαδή κατά τρόπον ώστε η παραγραφή να καλύπτει μόνο τις αρμοδιότητες επιβολής κυρώσεων από την Επ. Κεφαλαιαγοράς και όχι το ποινικό σκέλος. Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή:

1. Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

2. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από την ημέρα διάπραξης της παράβασης. Αν μια παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η παραγραφή αρχίζει από την ημέρα παύσης της παράβασης.

3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών [(Ε.Α.Κ.Α.Α.), European Securities and Markets Authority (ESMA)], ή άλλης αρμόδιας ενωσιακής ή εθνικής αρχής, η οποία φέρει βέβαιη χρονολογία και αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά της συγκεκριμένης παράβασης.

Στις πράξεις που συνεπάγονται τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως:

α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας, κατά τα ανωτέρω,
αρχής για την παροχή πληροφοριών,

β) η εντολή ελέγχου που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε υπάλληλό της και της οποίας
η χρονολογία βεβαιώνεται με σταθερό μέσο,

γ) οι πράξεις άσκησης εξουσιών ελέγχου,

δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων,

ε) η υποβολή εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιολογήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Στις περιπτώσεις πράξεων, η ισχύς των οποίων εξαρτάται από την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

4. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συμπληρώνεται, το αργότερο, την ημέρα παρέλευσης από την ημέρα διάπραξης της παράβασης προθεσμίας ίσης με το διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει μέχρι τότε επιβάλει κύρωση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παρ. 5.

5. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό σχετική με την υπόθεση πράξη ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις