Επιχειρήσεις

Εγκρίθηκε από την Επ. Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό της Briq Properties


"Πράσινο φως" έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζοντας την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «BRIQ PROPERTIES».

Το περιεχόμενο του δελτίου αφορά τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.