Χρηστικά

ΕΦΚΑ: Ποιοι ασφαλισμένοι εντάσσονται στο εργόσημο


Μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων, οι οποίοι θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται με τη διαδικασία του εργοσήμου, όπως αναφέρει η εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων, που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας.

Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ τόνιζει ότι η ανωτέρω διάταξη ισχύει από τις 17 Μαΐου 2019, ημερομηνία ισχύος του άρθρου 129 του Ν. 4611/19, με το οποίο εντάχθηκε η νέα κατηγορία στη διαδικασία του εργοσήμου.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται πως το εν λόγω καθεστώς ασφάλισης του άρθρου 129 του Ν. 4611/19 δεν υποκαθιστά το γενικό καθεστώς ασφάλισης μισθωτών, στο οποίο υπάγεται το προσωπικό νομικών ή φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.