Τράπεζες

EE: H συγχώνευση Eurobank και Grivalia είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις


"Πράσινο φως" από την Κομισίον έλαβε η συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, καθώς εκρίθη σύμφωνα με τις δεσμεύσεις για κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενέκρινε στις 7 Δεκεμβρίου, τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. από την Eurobank, αποφασίζοντας ότι είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις της Τράπεζας και τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. 

Κατά την απόφασή της αυτήν η Κομισιόν έλαβε υπόψη της ότι η κεφαλαιακή ενίσχυση της Eurobank μέσω της Συγχώνευσης θα επιτρέψει στη Eurobank τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της στο άμεσο μέλλον.

Η προαναφερόμενη απόφαση της ΕΕ δεν αφορά στον έλεγχο της Συγχώνευσης από τις αρμόδιες Αρχές Ανταγωνισμού και λοιπούς εποπτικούς φορείς.