Ενέργεια

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Προστασία των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από τον παγετό


Τρόπους προστασίας των υδραυλικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου παρέχει η εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣΣ στους καταναλωτές της, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διευκρινίζει ότι είναι αρμόδια μόνο για την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, έως τους μετρητές των καταναλωτών, ενώ το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου είναι ασφαλές και συνεχούς παροχής και δεν σχετίζεται με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν τα συστήματα θέρμανσης.

Παράλληλα, η εταιρία συμβουλεύει στους καταναλωτές να λάβουν τα παρακάτω μέτρα:

  • να απευθύνονται και να συμβουλεύονται τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη – υδραυλικό τους για να ελέγξει την εγκατάσταση θέρμανσης,
  • να διασφαλίζουν τη μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούν τα συστήματα θέρμανσης,
  • οι συσκευές θέρμανσης κατά τις συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.