Ενέργεια

ΕΔΑ: Σύσκεψη για την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου στην Ανατολική Αττική


Η πιθανότητα εγκατάστασης αγωγού διανομής φυσικού αερίου στην Ανατολική Αττική, ερευνήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε, σήμερα στο δημαρχείο Σαρωνικού.

Στη σύσκεψη, οι εκπρόσωποι της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΔΑ Α.Ε.), ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναγκαιότητα αλλά και τις δυνατότητες επέκτασης της διανομής φυσικού αερίου σε όλη την Ανατολική Αττική.

Ως πρώτο βήμα κρίθηκε απαραίτητο να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι στην ΕΔΑ Α.Ε. στοιχεία τουλάχιστον για τα δημόσια κτίρια αλλά και τις μεγάλες επιχειρήσεις εντός των ορίων τους τα οποία θα μπορούσαν άμεσα να συνδεθούν με τον αγωγό διανομής, προκειμένου οι υπεύθυνοι της εταιρείας να καταρτίσουν πρόγραμμα επέκτασης για την Ανατολική Αττική και έναν ενδεικτικό πρώτο προϋπολογισμό της όλης επένδυσης.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η δυνατότητα της συμμετοχής στη χρηματοδότηση του έργου τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο δήμων.