Οικονομία

EBEA: Οι ΜμΕ χρειάζονται πλέον ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο διακυβέρνησης


Η σημασία της Εταιρικής Διακυβέρνηση, ειδικότερα στις οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναδείχθηκε στην εκδήλωση με θέμα τη Φορολογική Διακυβέρνηση, που πραγματοποίησαν, πρόσφατα, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και το Ned Club (Ελληνική Λέσχη μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων), με τη συμμετοχή της PwC, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος».

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η συζήτηση εστίασε στη σημασία της ανάπτυξης ενός πλαισίου φορολογικής διακυβέρνησης μέσα από τις τέσσερις διαστάσεις της φορολογικής στρατηγικής, των φορολογικών λειτουργιών, του φορολογικού κινδύνου και ελέγχου, καθώς και της φορολογικής διαφάνειας στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Παρουσιάστηκαν, επίσης, θέματα που άπτονται της φορολογικής διακυβέρνησης ως «απαίτηση» βιωσιμότητας.

Στην ομιλία της, η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα ζήτημα που θεωρούμε καθοριστικής σημασίας, για την πορεία των ίδιων των επιχειρήσεων, αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Μέχρι πρότινος τα θέματα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ήταν σχεδόν ταυτισμένα με τις κανονιστικές απαιτήσεις, που ισχύουν για τις εισηγμένες επιχειρήσεις. Σήμερα, το αίτημα για χρηστή και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση -όπως και το σύνολο των κριτηρίων ESG- αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων, κάθε μεγέθους. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν αξιολογούνται μόνο από τους μετόχους ή τους επενδυτές τους. Οφείλουν να συμπεριφέρονται ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες, λογοδοτώντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οφείλουν να σέβονται και να προάγουν το περιβάλλον, να ενδιαφέρονται για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου, να σέβονται και να αξιοποιούν τους ανθρώπους τους, να εμπνέουν σιγουριά και εμπιστοσύνη. Είναι ο μόνος δρόμος για ένα μέλλον βιωσιμότητας και επιτυχίας.

H εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο οφείλει να καλύπτει όλα τα επίπεδα και τομείς της διοίκησης. Κι ένας τομέας με κρίσιμη σημασία είναι αυτός της φορολογικής διακυβέρνησης.  

Σήμερα, στη χώρα μας, αλλά και παγκόσμια, το φορολογικό περιβάλλον μετασχηματίζεται: με την έκρηξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με νέους περιβαλλοντικούς φόρους αλλά και κίνητρα, με την ψηφιοποίηση των φορολογικών συστημάτων, με νέες υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών.

Για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις δεν αρκεί να προσαρμόσουν τις φορολογικές λειτουργίες τους. Χρειάζεται να διαμορφώσουν ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο τους επιτρέπει να διαχειρίζονται στρατηγικά τις φορολογικές υποθέσεις τους, να εντοπίζουν έγκαιρα κινδύνους και να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους, να ενισχύουν τη διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του NED Club, Λήδα Κοντογιάννη, επισήμανε ότι:

«Η φορολογική διακυβέρνηση αποτελεί μια κρίσιμη πτυχή της συνολικής διακυβέρνησης ενός οργανισμού, δηλαδή της εταιρικής διακυβέρνησης υπό την έννοια της διοίκησης και του ελέγχου των φορολογικών θεμάτων του οργανισμού.

Είναι δε, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, δηλαδή με την ικανότητά της να ευδοκιμεί μακροχρόνια. Σε έναν κόσμο που απαιτεί όλο και περισσότερο εταιρική υπευθυνότητα, είναι επιτακτική ανάγκη να αναγνωρίζουν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η καλή φορολογική διακυβέρνηση στη διαμόρφωση της πορείας της εταιρείας τους. Αποτελεί απόδειξη ορθής λήψης αποφάσεων και δέσμευσης  για την υιοθέτηση και εφαρμογή υγιών επιχειρηματικών πρακτικών. Ενσαρκώνει βασικές εταιρικές αξίες όπως τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την επιχειρηματική συμπεριφορά με ήθος.

Ο τρόπος που προσεγγίζει η επιχείρηση τη φορολογική της διακυβέρνηση αντανακλά το μέτρο στο οποίο δεσμεύεται για περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Ενσωματώνοντας τη φορολογική παράμετρο στην ευρύτερη στρατηγική ESG, ευθυγραμμίζει την χρηματοοικονομική διαχείριση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, απαιτούν κάτι περισσότερο από οικονομικές επιδόσεις και αποδόσεις. Αναζητούν εταιρείες που επιδεικνύουν πραγματική δέσμευση για βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που διοικούν διαθέτουν αποτελεσματικές φορολογικές πολιτικές και πρακτικές όχι μόνο για τη διαχείριση των φορολογικών κινδύνων, τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και τη βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων, αλλά και για τη διατήρηση  της φήμης τους και της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων τους».

Την παρουσίαση του θέματος, «Φορολογική Διακυβέρνηση», έκανε ο Χαράλαμπος Αντωνίου,  Partner - PwC Switzerland.

Αναλυτικά, στην παρουσίασή του με θέμα «Φορολογική Διακυβέρνηση» ο Χαράλαμπος Αντωνίου ανέδειξε την άμεση συσχέτιση της φορολογίας και με τα τρία σκέλη των κριτηρίων ESG και, συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους περιβαλλοντικούς φόρους και τα κίνητρα, στο κοινωνικό αποτύπωμα των εταιρειών, καθώς και σε θέματα διακυβέρνησης, στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή οι οργανισμοί διαχειρίζονται τις φορολογικές τους υποθέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τέσσερις διαστάσεις που διέπουν ένα πλαίσιο φορολογικής διακυβέρνησης, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών, αλλά και την ανταπόκριση στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Οι εν λόγω διαστάσεις είναι η φορολογική στρατηγική και ηγεσία, οι φορολογικές λειτουργίες, ο φορολογικός κίνδυνος και έλεγχος και η φορολογική διαφάνεια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Αντωνίου αναφέρθηκε, επίσης, στα δεδομένα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο και ως προς τις σχετικές αναφορές, ενώ εστίασε σε ζητήματα φορολογικής διαφάνειας σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με το ESG.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του, ο ίδιος σημείωσε: «Τα θέματα φορολογικής διακυβέρνησης θα πρέπει να βρίσκονται υψηλά στην ατζέντα της σύγχρονης επιχείρησης. Το νέο φορολογικό πλαίσιο, που διαμορφώνεται γύρω από τα κριτήρια ESG, σίγουρα δημιουργεί προκλήσεις για έναν οργανισμό, αλλά είναι βέβαιο ότι αυτές αποτελούν ταυτόχρονα και μια σημαντική ευκαιρία για έναν ευρύτερο μετασχηματισμό, η οποία θα συμβάλλει ώστε η επιχείρηση να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προσδοκίες των μετόχων, των επενδυτών και όλων των άλλων ενδιαφερομένων μερών».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα