Επιχειρήσεις

Druckfarben: Στα 8,8 εκ. ευρώ οι ζημιές από την πυρκαγιά, καλύπτουν οι ασφαλιστικές


Επαρκώς ασφαλισμένα, ωστόσο, ο εξοπλισμός, τα αποθέματα και η κάλυψη απώλειας κερδών

Στα 8,8 εκ. ευρώ υπολόγίζει τελικά τη ζημιά από τη φωτιά που προκλήθηκε στα τέλη Μαρτίου η Druckfarben και κατέστρεψε εξοπλισμό και αποθέματα στη γραμμή παραγωγής μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας στον Ασπρόπυργο. Ωστόσο διευκρινίζεται πως δεν θα υπάρξει σημαντική επιρροή καθώς τόσο ο εξοπλισμός, τα αποθέματα και η κάλυψη απώλειας κερδών είναι επαρκώς ασφαλισμένα. Η είσπραξη της ασφαλιστικής αποζημίωσης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας χρήσης. Εξάλλου, ηδη ποσό 4,0 εκ. έχει εκταμιευθεί από τις ασφαλιστικές εταιρίες ως προκαταβολή.

Η εταιρεία για την εξυπηρέτηση των πελατών της έχει θέσει  σε λειτουργία τις εγκαταστάσεις της στην Χαλκίδα. Ήδη το σύνολο σχεδόν των κωδικών μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας παράγονται στην Χαλκίδα είτε μέσω επεξεργασίας πρώτων υλών, είτε μέσω μεταποίησης ημιετοίμων προϊόντων, με αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση πλέον σε μεγάλο βαθμό των παραγγελιών των πελατών της.

Ωστόσο στρατηγική επιλογή της εταιρείας είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας της μονάδας παραγωγής μελανιών εύκαμπτης συσκευασίας στον Ασπρόπυργο. Ο χρόνος υλοποίησης  της εν λόγω επένδυσης δεν μπορεί  ακόμη να προσδιορισθεί επακριβώς.

Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρίας κατέβαλαν και θα συνεχίσουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι επιπτώσεις από το ατυχές αυτό γεγονός να αμβλυνθούν, αντιμετωπίζοντας το σαν μία νέα μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία για το μέλλον.