Κοινωνική Ευθύνη

Δωρεές του Ιδρύματος Νιάρχου στον τομέα της Υγείας


Στο Κοινοβούλιο βρίσκεται πλέον το νομοσχέδιο που κυρώνει δύο δωρεές του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΙΣΝ) στον τομέα της Υγείας

Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση, μεταξύ ΚΙΣΝ, Δημοσίου και ΕΚΑΒ, αφορά στην προμήθεια δύο νέων αεροσκαφών και την επισκευή δύο υφιστάμενων ελικοπτέρων.

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ΚΙΣΝ μέσω της ανώνυμης εταιρείας «Πρωτοβουλία για την Υγεία». Στο πλαίσιο της σύμβασης το δημόσιο παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει ότι η διαχείριση και λειτουργία των εναέριων μέσων ανταποκρίνεται στον σκοπό της επιμέρους σύμβασης. 

Παράλληλα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η δεύτερη σύμβαση αφορά στην κύρωση της σύμβασης μεταξύ ΚΙΣΝ, Δημοσίου και των νοσοκομείων Λάρισας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου Κρήτης, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα η δωρεά αφορά:

  • Στην προμήθεια και εγκατάστση τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων στα νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Αλεξανδρούπολης
  • Στη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων στα νοσοκομεία Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.