Επικαιρότητα

Διπλές εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες


 Ο συμψηφισμός των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, εμπεριέχει μια δυσάρεστη έκπληξη για όσους δήλωσαν υψηλότερο εισόδημα το 2016 έναντι το 2015. Στις περιπτώσεις που από τις εκκαθαρίσεις προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, τότε οι εν λόγω μη μισθωτοί θα κληθούν να καταβάλουν την διαφορά, σε πέντε ισομερείς μηνιαίες δόσεις, από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2018. 

Επί της ουσίας για όσους προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο από τον συμψηφισμό, θα πρέπει για πέντε μήνες να πληρώνουν διπλό χαράτσι, καθώς την ίδια στιγμή θα «τρέχουν» και οι «αυξημένες»-λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού, εισφορές του 2018.

Υπάρχουν, βέβαια και αυτοί οι μη μισθωτοί, που δήλωσαν μικρότερο εισόδημα το 2016 από το 2015 και ως εκ τούτου κατά τον συμψηφισμό, θα προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο. Αυτό το επιπλέον ποσό, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας που εκδόθηκε χθες, θα επιστρέφεται αυτόματα στον ασφαλισμένο εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, ειδικά  για τους πρώτους μήνες, θα υπολογιστούν με βάση το εισόδημα και τις εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Στη συνέχεια θα γίνει υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 με βάση το εισόδημα και τις ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το 2017.

Με πληροφορίες από το taxheaven