Χρηστικά

Διπλάσιες από σήμερα οι δόσεις ρύθμισης χρεών στην Εφορία


Ποιά χρέη θα εντάσσονται στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων και οι αδικίες για τους συνεπείς φορολογούμενους

Διπλασιάζονται από σήμερα οι δόσεις αποπληρωμής των χρεών προς το Δημόσιο, καθώς τίθεται σε ισχύ η νέα πάγια ρύθμιση, που προβλέπει 24 και 48 δόσεις αντί των 12 και 24 που ίσχυε.

Ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής και κυρίως να αποσαφηνιστεί τι θα γίνει με τα χρέη που είναι σήμερα στην ισχύουσα πάγια ρύθμιση και θα την χάσουν.  Δηλαδή, όποιος είναι ήδη σήμερα στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, κανονικά, δεν έχει το δικαίωμα ένταξης στη νέα ρύθμιση των διπλών δόσεων.

Οι δόσεις αυξάνονται από 12 σε 24 για τους τρέχοντες φόρους (εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ κ.λπ.) και από 24 σε 48 για τους έκτακτους φόρους από πρόστιμα της εφορίας, κληρονομιές κ.λπ. 

Αναλυτικότερα, με βάση τη διάταξη του νόμου 4646/2019 η οποία ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί με εγκύκλιο ή με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, όλες οι βεβαιωμένες - ληξιπρόθεσμες και μη ληξιπρόθεσμες - οφειλές προς την Εφορία, οι οποίες την 1η Νοεμβρίου 2019 δεν είχαν ρυθμιστεί σε δόσεις με την ισχύουσα σήμερα «πάγια ρύθμιση» των 12-24 δόσεων ή με άλλες ρυθμίσεις και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής που ήταν σε ισχύ την 1η-11-2019 μπορούν να υπαχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση  των 24-48 δόσεων, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από το νέο έτος.

Επιπλέον, με τη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να εξοφλούνται τμηματικά έως και σε 24 ή 48 μηνιαίες δόσεις όλες οι οφειλές προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται από την 1η-1-2020 και μετά.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι, όσοι ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση, δεν αποφεύγουν τον κίνδυνο των κατασχέσεων και των δεσμεύσεων της Εφορίας.

Ειδικότερα στη νέα πάγια ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν:

  • Οι φορολογούμενοι που χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α., Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη υπέρ του Δημοσίου που βεβαιώθηκαν στα ονόματά τους εντός του 2019 αλλά δεν έχουν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην ισχύουσα σήμερα πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας «πάγιας ρύθμισης».
  • Οι φορολογούμενοι  που βαρύνονται με παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει αρρύθμιστα. Και οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή άλλους τακτικά επιβαλλόμενους φόρους ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της τροχαίας, του δήμου ή της πολεοδομίας τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. ή από άλλες έκτακτες αιτίες.
  • Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για την νέα πάγια ρύθμιση, είτε καταστούν ληξιπρόθεσμα είτε όχι. 

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι ο ακριβής αριθμός των δόσεων για οφειλές που ρυθμίζονται έως και σε 48 δόσεις θα καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση, λαμβανομένων υπ’ όψιν εισοδηματικών κριτηρίων και με την εφαρμογή συντελεστών, αναλόγων, του ύψους του εισοδήματος ή των κερδών εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Διαβάστε επίσης