Τράπεζες

Διοικητικές αλλαγές στη Eurobank


Η “Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” (Εταιρεία) ενημερώνει ότι, κατόπιν της ολοκλήρωσης των συναλλαγών Europe και Cairo με τη doValue S.p.A., οι κ.κ. Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής της θυγατρικής της εταιρείας “Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία” (Τράπεζα), αποχωρούν από τις ανωτέρω θέσεις, με ισχύ από την 5η Ιουνίου 2020.

Η Διοίκηση της Εταιρείας και της Τράπεζας ευχαριστούν θερμά τους κ.κ. Θ. Καλαντώνη και Α. Πανούση για την πολύχρονη παρουσία τους και την προσφορά τους στον Όμιλο Eurobank.