Χρηστικά

Δημοσιοποιήθηκαν τα ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών για ΤΣΑΥ


Από σήμερα, 7 Ιουνίου του 2019, είναι αναρτημένα τα ειδοποιητήρια των διαφορών ασφαλιστικής κατηγορίας για τους Νέους Ασφαλισμένους στον ηλεκτρονικό προσωπικό φάκελο κάθε ασφαλισμένου του ΤΣΑΥ (www.tsay.gr).

Τα παραπάνω γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, υπογραμμίζοντας πως το διάστημα που αφορούν είναι το B΄ εξάμηνο του 2014 και ημερομηνία λήξης των πληρωμών τους είναι η 31/07/2019.