Επιχειρήσεις

Διαχωρίζει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ τις δραστηριότητες σε κλάδους Χαλκού και Αλουμινίου


Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Eταιρείας και την διάκριση των δραστηριοτήτων της σε δύο κλάδους, τον Κλάδο Αλουμινίου και τον Κλάδο Χαλκού, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και εποπτεία του Τομέα Έλασης Αλουμινίου και των Θυγατρικών Αλουμινίου και του Τομέα Σωλήνων Χαλκού και των Θυγατρικών Χαλκού, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με σχετική απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. όρισε, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Αλουμινίου, τον Λάμπρο Βαρούχα και, ως Γενικό Διευθυντή του Κλάδου Χαλκού, τον Περικλή Σαπουντζή, εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του Τομέα Σωλήνων Χαλκού αναλαμβάνει ο Λώλος Παναγιώτης, μέχρι πρότινος Εμπορικός Διευθυντής του ίδιου Τομέα.