Επιχειρήσεις

Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του ΟΛΠ


Στην προκήρυξη διαγωνισμού προχωρά ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, με στόχο την ανάθεση της ασφαλιστικής ευθύνης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η προκήρυξη αφορά την  ασφαλιστική κάλυψη του ΟΛΠ από τα παρακάτω:

  • Υποχρεώσεις πελατών (φορτίο, ιδιοκτησία πελάτη, πλοία πελάτη)
  • Λάθη και παραλείψεις
  • Υποχρεώσεις τρίτων
  • Πρόστιμα και καθήκοντα
  • Κόστος, όπως μετριασμός, έρευνα και άμυνα, Απόρριψη. Καραντίνα & Απολύμανση, Αφαίρεση ναυαγίων
  • Διακριτική ασφάλιση
  • Προσωπικά δικαιώματα

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το γενικό όριο ευθύνης αγγίζει τα € 20.000.000 για κάθε ατύχημα, εκτός από τους ειδικούς κινδύνους στους οποίους οι απαιτήσεις συνοψίζονται ετησίως.

Πρόκειται για συμφωνία δύο ετών, η οποία, σύμφωνα με το nextdeal.gr, θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παράτασης 12 μηνών.