Χρηστικά

Δεύτερη ευκαιρία ρύθμισης οφειλών στην εφορία


Νέα ευκαιρία δίνεται σε φορολογούμενους οι οποίοι τέθηκαν εκτός των πάγιων ρυθμίσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες φορολογούμενους να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς την εφορία, έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις. Το ευεργετικό «μέτρο» αφορά φορολογούμενους οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε μία εκ των «πάγιων» ρυθμίσεων για οφειλές προς το δημόσιο (ν.4152 και ν.4174 του 2013), αλλά στην… πορεία τέθηκαν εκτός, εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων.

Η ΑΑΔΕ παρέχει τη δυνατότητα της επανένταξης των εν λόγω φορολογούμενων, για τις ίδιες οφειλές, στις πάγιες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής που έχουν ως «ταβάνι» τις 24 μηνιαίες δόσεις. Σύμφωνα με έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που κοινοποιήθηκε στη Βουλή, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με το καθεστώς δεύτερης ευκαιρίας που υπάρχει για φορολογούμενους, που τέθηκαν εκτός των πάγιων ρυθμίσεων.

Η βασικότερη διευκρίνιση- συμπέρασμα που προκύπτει, αναφορικά με την δεύτερη ευκαιρία που παρέχεται, είναι η εξής: αν ένας φορολογούμενος είχε ενταχθεί στην ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων είτε του ν.4152. είτε του ν.4174, αλλά στην πορεία την απώλεσε, μπορεί να εντάξει το υπόλοιπο της ίδιας οφειλής του στην άλλη «πάγια ρύθμιση» ακριβώς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Τα βήματα για την επανένταξη

Στο έγγραφο αποτυπώνονται διαφορές στα βήματα επανένταξης, όταν ο φορολογούμενος έχει απωλέσει την πάγια ρύθμιση που «πηγάζει» από το ν.4152 ή προέρχεται από το ν.4174.

Ειδικότερα σε περίπτωση απώλειας της «πάγιας ρύθμισης» 12 ή 24 δόσεων του ν. 4152/2013, ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων του ν. 4174/2013, θα πρέπει να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να υποβάλει αυτοπροσώπως και σε έντυπη μορφή την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Ευκολότερος είναι ο δρόμος της επανένταξης, σε περίπτωση απώλειας της «πάγιας ρύθμισης» 12 ή 24 δόσεων του ν. 4174/2013. Ο οφειλέτης για να ενταχθεί αμέσως μετά στην «πάγια ρύθμιση» 12 ή 24 δόσεων του ν. 4152/2013, πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά, μέσω TAXISNET, την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση.

Διαβάστε επίσης