Οικονομία

Δεύτερες σκέψεις της ΕΚΤ για χορήγηση φθηνών δανείων σε τράπεζες


Προς επανεξέταση αναμένεται να τεθεί η συνεισφορά των δράσεων αναχρηματοδότησης TLTRO στη νομισματική πολιτική, όπως επισημαίνεται στα πρακτικά συνεδρίασης που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Δεκέμβριο.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το το Reuters, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία έλαβε χώρα στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, επανέφεραν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα χορήγησης φθηνών, πολυετών δανείων στις τράπεζες, εντός των προσεχών μηνών.

Παράλληλα, στα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν σήμερα, υπάρχουν αναφορές σχετικά με τις προοπτικές της οικονομίας στην ευρωζώνη.