Τράπεζες

Deutsche Bank: Μειώνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες


Χαμηλώνει τον πήχυ για τις  ελληνικές συστημικές τράπεζες η Deutsche Bank, εκτιμώντας ότι θα συνεχισθεί η συρρίκνωση των εσόδων τους και ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πρόσθετες δυσκολίες, λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος και των κόκκινων δανείων.

Σε έκθεση της η DB υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία των τριών ελληνικών τραπεζών που παρακολουθεί (Alpha, Εθνική, Πειραιώς), προβλέποντας μειωμένα έσοδα από τόκους. Παράλληλα ενώ μειώνει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους..

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η γερμανική τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπεται ότι θα μειωθούν σε μέσο όρο κατά 3,5% το 2019 και  5% για το 2020, λόγω της επιβράδυνσης των χορηγήσεων, ενώ τα NPEs θα επηρεάσουν την κερδοφορία.

Η DB αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της και για τα έσοδα από τις προμήθειες, καθώς βλέπει πιέσεις από χαμηλότερα επίπεδα δραστηριότητας, ενώ μέρος της υποβάθμισης αντισταθμίζεται από το χαμηλότερο κόστος, καθώς ορισμένες τράπεζες έχουν ήδη ανακοινώσει νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, όπως η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank. Η μεγαλύτερη μεταβολή στις εκτιμήσεις αφορά τις προβλέψεις, τονίζει, ενώ έχει αυξήσει το κόστος του κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες, ώστε να ενσωματωθεί ο αυξημένος αντίκτυπος από τη μείωση των NPEs μέσω των πωλήσεων μετά την περιορισμένη οργανική μείωση που παρατηρήθηκε τα τελευταία δύο με τρία τρίμηνα.

Η επιβράδυνση των εσόδων παράλληλα με τις υψηλότερες προβλέψεις οδηγούν σε σημαντική μείωση των προβλέψεων του καθαρού κέρδους για τις ελληνικές τράπεζες, όπως προειδοποιεί η Deutsche Bank, προσθέτοντας πως λόγω των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι μεγάλες και επηρεάζουν σημαντικά τις εκτιμήσεις της.

Τέλος, η Deutsche Bank επισημαίνει πως στις προβλέψεις της έχει αυξήσει το κόστος ιδίων κεφαλαίων για να ενσωματωθεί η αβεβαιότητα που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε ό,τι αφορά την κερδοφορία. Καθώς και τους ρυθμιστικούς κινδύνους οι οποίοι θα μεταφραστούν σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης χονδρικής. 

Έτσι, η γερμανική τράπεζα αυξάνει το κόστος ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες κατά περίπου 150 μονάδες βάσης, σε 14% σε μέσο όρο. Αξίζε να σημειώσουμε πως η Deutsche Bank δεν καλύπτει την μετοχή της Eurobank, καθώς είναι σύμβουλος της ελληνικής τράπεζας στο σχέδιο για την μείωση των NPEs.

Ως αποτέλεσμα των αλλαγών στα κέρδη ανά μετοχή, η D.B μειώνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών αλλά διατηρεί τις συστάσεις της. Συγκεκριμένα, για την Εθνική, η τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 1,40 ευρώ από 2,70 ευρώ πριν και η σύσταση παραμένει buy, για την Alpha Bank στα 1,50 ευρώ από 2 ευρώ πριν και σύσταση buy, ενώ για την Πειραιώς διαμορφώνεται στα 0,70 ευρώ, από 2,16 ευρώ προηγουμένως και η σύσταση διατηρείται σε hold.

Η DB βλέπει έτσι περιθώριο ανόδου 33,3% για την Εθνική και 28,4% για την Alpha Bank, ενώ εκτιμά ότι η μετοχή της Πειραιώς θα σημειώσει πτώση κατά 6,7%.

Διαβάστε επίσης