Ελλάδα

Desfa Innovation Center: Σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου με το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας από τον ΔΕΣΦΑ


Η νέα πρωτοβουλία του ΔΕΣΦΑ στόχο έχει την ανάπτυξη συνεργασιών με νεοφυείς επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς

Έχοντας στο επίκεντρο τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός διευρυμένου οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας στον κλάδο της ενέργειας, ο ΔΕΣΦΑ δημιουργεί το Desfa Innovation Center.

Το Desfa Innovation Center έρχεται να υποστηρίξει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων, λειτουργώντας ως το σημείο συνάντησης του οργανισμού με νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Παράλληλα, θα συμβάλλει στον ταχύτερο εντοπισμό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στην ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του οργανισμού. Μέσω της νέας αυτής πρωτοβουλίας, ο ΔΕΣΦΑ επιζητά να ενισχύσει περαιτέρω τις υποδομές του και τη συνολική του τεχνογνωσία, εδραιώνοντας την κουλτούρα καινοτομίας εντός του οργανισμού και αποκτώντας πρόσβαση σε ανθρώπινο ταλέντο εκτός αυτού.  

Ο ΔΕΣΦΑ, επιθυμώντας να δημιουργήσει δεσμούς με το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν οι ερευνητικοί φορείς της χώρας μας, προχώρησε κατά το προηγούμενο διάστημα στη σύναψη δεκάδων συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το Desfa Innovation Center αναβαθμίζει την επιδίωξη του ΔΕΣΦΑ να διασυνδεθεί με το εγχώριο οικοσύστημα γνώσης και καινοτομίας, διαμορφώνοντας μια συγκροτημένη δομή για την ανάπτυξη συνεργειών.

Η δημιουργία του Desfa Innovation Center έρχεται να:

  • Ενθαρρύνει την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών: Μέσω του Desfa Innovation Center, ο ΔΕΣΦΑ αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών που θα του επιτρέψουν να παραμείνει ένα βήμα μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Διευκολύνει τη συνεργασία με νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς: Το Desfa Innovation Center διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο για την προσέλκυση συνεργασιών και την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται από φορείς του οικοσυστήματος γνώσης και καινοτομίας, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και νεοφυείς επιχειρήσεις. 
  • Εδραιώνει μια κουλτούρα καινοτομίας εντός του οργανισμού: Η νέα δομή του ΔΕΣΦΑ επιζητά να καθιερώσει και να προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση απέναντι στην καινοτομία, δημιουργώντας τις βάσεις μιας επιχειρηματικής κουλτούρας που προσβλέπει στην αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. 

Το Desfa Innovation Center θα αναλάβει την επίβλεψη των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών του Διαχειριστή με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα, καθώς και τη δημοσιοποίηση προσκλήσεων για νέες ιδέες (call for ideas) και λύσεις (calls for solutions) που δεν θα αφορούν αποκλειστικά τον ενεργειακό τομέα και στις οποίες η συμμετοχή θα είναι ανοιχτή σε όλους τους φορείς που πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση των έργων που θα επιλέγονται προς υποστήριξη θα αποτελεί στο εξής ευθύνη του Desfa Innovation Center. Μακροπρόθεσμα, στόχος είναι το DESFA Innovation Center να αναδειχθεί σε διευκολυντή (enabler) καινοτομίας, λειτουργώντας ως ένα κοινό σημείο συνάντησης ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, V.C., φορείς του δημοσίου κ.α.) που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη καινοτομιών στην ευρύτερη υποδομή της αλυσίδας αξίας του φυσικού αερίου.  

Η Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ, σχολιάζοντας την έναρξη λειτουργίας του Desfa innovation Center, δήλωσε: ««Στο νέο ενεργειακό τοπίο που αναδύεται, οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης και τον μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος. Ο ΔΕΣΦΑ επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία και στις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, φέρνοντας πιο κοντά την ενέργεια του αύριο. Το Desfa Innovation Center αντιπροσωπεύει ένα κομβικό βήμα τόσο προς τη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος συνεργασίας για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων όσο και για την κατάλληλη προσαρμογή του ΔΕΣΦΑ στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ενεργειακού τομέα».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ετικέτες ΔΕΣΦΑ