Επιχειρήσεις

Δεν τα βρήκαν ΗΠΑ - ΕΕ


Στο κενό έπεσαν οι συζητήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενωσης και ΗΠΑ όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας για τον τρόπο που θα εποπτεύονται οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εταιρείες. Σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο πλευρών, συμφωνία δεν επετεύχθη, όμως η διεξαγωγή των συζητήσεων συνεχίζεται.

Στους τομείς που επιχειρείται να υπάρξει συμφωνία είναι : στην επιτήρηση και των δύο μερών, στην ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών ΗΠΑ και ΕΕ και στις εγγυήσεις.

Μέσα από την εύρεση μίας κοινής  συμφωνίας επιχειρείται η βελτίωση των όρων και των συνθηκών που διέπουν τις (αντ)ασφαλιστικές. Και οι δύο πλευρές έχουν την κοινή πεποίθηση ότι μέσα από τις συζητήσεις που θα διεξαχθούν προσεχώς, θα επιτευχθεί συμφωνία.

Η πρώτη ανακοίνωση που αφορούσε στην επίτευξη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών ανακοινώθηκε στο Νοέμβριο του 2015 από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Εμπορικό Επιμελητήριο.