Πολιτική

Κλειδί αυτοδυναμίας τα εκτός Βουλής κόμματα


Λίγες ώρες πριν κλείσουν οι κάλπες, μεγάλο ανοιχτό στοίχημα αυτής της αναμέτρησης  παραμένει η αυτοδυναμία – αν το πρώτο κόμμα θα εξασφαλίσει ή όχι πλειοψηφία εδρών στη Βουλή, ώστε να μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να χρειασθεί να αναζητήσει συμμάχους .

Η έκβαση του στοιχήματος φαίνεται ότι θα εξαρτηθεί τελικά όχι τόσο από το ποσοστό ψήφων που θα πάρει το πρώτο κόμμα, όσο από τις επιδόσεις των κομμάτων που θα μείνουν εκτός  Βουλής.

Για να επιτύχει το πρώτο κόμμα αυτοδυναμία  ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των άλλων κομμάτων, πρέπει να επιτύχει ποσοστό 40,4%. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το σενάριο αυτό συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες.

Η ΝΔ που εμφανίζεται ως πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, φέρεται να εξασφαλίζει κατά μέσο όρο περίπου 38%. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αποδειχθεί αρκετό για την κατάκτηση 151 εδρών, εάν τα  μικρά κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής συγκεντρώσουν πάνω από 5,5%.

Αυτό προκύπτει από τον τρόπο κατανομής των εδρών:
-    Οι 50 έδρες δίνονται στο πρώτο κόμμα ως bonus
-    Οι υπόλοιπες 250 κατανέμονται αναλογικά στα κόμματα που θα πιάσουν το όριο του3%
-    Η κατανομή  δεν γίνεται με βάση  τα ποσοστά τους επί του συνολικού αριθμού ψηφισάντων. Γίνεται αναγωγή των ποσοστών τους επί του συνολικού ποσοστούν των κομμάτων που έπιασαν το 3% και μπαίνουν στη Βουλή

Ουσιαστικά βγαίνουν εκτός μέτρησης οι ψήφοι των κομμάτων που  μένουν εκτός Βουλής

Εάν λοιπόν τα εκτός Βουλής κόμματα συγκέντρωσαν λόγου χάριν 10%, οι έδρες κατανέμονται με αναγωγή του ποσοστού κάθε κόμματος επί του υπόλοιπου 90%.
Ετσι, αν λογουχάριν το πρώτο κόμμα συγκεντρώσει σ’ αυτή την περίπτωση 35%, θα πάρει το 35% Χ 90% = 38,9% των 250 εδρών (συν το μπόνους των 50).
 Εάν όμως τα εκτός Βουλής συγκεντρώσουν μόνον 5%, η αναγωγή γίνεται επί του 95%. Ετσι το πρώτο κόμμα που πήρε 35% θα εκλέξει 35% Χ 95%=36,8% των 250 εδρών.
 Με το ίδιο λοιπόν εκλογικό ποσοστό (35%), το πρώτο κόμμα μπορεί να εκλέξει 6-7 βουλευτές περισσότερους ή λιγότερους, ανάλογα με ο αν τα εκτός Βουλής κόμματα συγκεντρώσουν συνολικά 10% ή 5%.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται πόσους βουλευτές μπορεί να εκλέξει το πτώτο κόμμα, ανάλογα με το εκλογικό ποσοστό του  και το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής

 

πίνακας