Ενέργεια

ΔΕΗ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 20.12. 2018, αποφάσισε τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, μετά την εκλογή από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17ης Δεκεμβρίου 2018, των Μελών του, κ.κ., Γεωργίου Βενιέρη (ορισθέντος ως Ανεξάρτητο Μέλος) και Δημητρίου Τζαννίνη, για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 17.12.2018 έως και τις 16.12.2021, λόγω λήξεως της θητείας στις 17.12.2018 δύο Μελών του, ήτοι, των κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη.

Επίσης, αποφάσισε τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Βενιέρη ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ 0,00% Α.Ε, καθώς και τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Τζαννίνη ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Επομένως, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του έχει ως εξής:

 • Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος. Θητεία έως και τις 6.6.2021.
 • Ανδριώτης  Γεώργιος,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό  Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Βασιλάκης Δημήτριος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Βενιέρης Γεώργιος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Συνταξιούχος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θητεία έως  και τις 16.12.2021.
 • Καραλευθέρης Παντελής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία έως τις 5.6.2019.
 • Παπαγεωργίου Χρήστος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Σταθάκης Λάζαρος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Τζαννίνης Δημήτριος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος. Θητεία έως και τις 16.12.2021.
 • Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θητεία έως τις 10.7.2019.
 • Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% Α.Ε. - Εκπρόσωπος των Εργαζομένων. Θητεία έως τις 5.6.2019.

Εξάλλου, το ΔΣ της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου αποφάσισε τον ορισμό, από 20.12.2018:

 • του κου Δημητρίου Τζαννίνη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Υποστηρικτικών Λειτουργιών και Στρατηγικής & Μετασχηματισμού.
 • του κου Γρηγορίου Κωστάκη, ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής, Εμπορίας και Εταιρικής Ανάπτυξης.
Διαβάστε επίσης