Ενέργεια

ΔΕΗ: Άνω του 10% το συνολικό ποσοστό αμοιβαίων κεφαλαίων της Silchester


Δημοσιεύματα για την συμμετοχή της εταιρείας «Silchester International Investors LLP” (“Silchester”) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ, σχολιάζει η Επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το συνολικό ποσοστό των πέντε αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται η Silchester παραμένει υψηλότερο του 10%.

Όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση, η από 5.11.2019 ανακοίνωση της Επιχείρησης αφορά στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. του «Silchester International Investors International Value Equity Trust», το οποίο είναι ένα εκ των πέντε παραπάνω αμοιβαίων κεφαλαίων της Silchester.