Ενέργεια

ΔΕΗ: Αλλάζουν οι όροι στη συναλλαγή τιτλοποίησης 325 εκατ. ευρώ


Συμφώνησε η ΔΕΗ.στην τροποποίηση των όρων της συναλλαγής τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η τροποποίηση αφορά, μεταξύ άλλων και υπό την πλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων (conditions precedent):

(i) την παράταση της ανακυκλούμενης περιόδου (revolving period) από τον Ιούλιο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024 (με δυνατότητα παράτασής της για επιπλέον 12 μήνες)

(ii) την παράταση της ημερομηνίας λήξης έως τον Ιούλιο του 2028 ή έως τον Ιούλιο του 2029, σε περίπτωση που η ανακυκλούμενη περίοδος (revolving period) παραταθεί για επιπλέον 12 μήνες, όπως προαναφέρθηκε

(iii) την τροποποίηση του αρχικού επιτοκίου για τα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) από 6,8% σε EURIBOR + περιθώριο 4,5%.

Η συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους €325 εκατ. από ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, είναι χωρίς αναγωγή στη ΔEΗ.

Τα συμβατικά έγγραφα υπογράφηκαν τον Απρίλιο του 2021 και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2021.

Εκδότης των ομολόγων είναι η PPC Zeus DAC, η ΔEΗ ενεργεί ως πωλητής, διαχειριστής (servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior noteholder), η Qualco Α.Ε. ενεργεί ως υποδιαχειριστής (sub-servicer), η Citibank N.A. (London branch) ενεργεί ως θεματοφύλακaς των ομολόγων (note trustee) και η Carval Investors, η Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO είναι οι ομολογιούχοι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior noteholders).

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΔΕΗ