Ενέργεια

ΔΕΗ: Πλάνο επέκτασης σε πληροφορική, ΣΔΙΤ, ακίνητα


Η εξαγορά της Κωτσόβολος και η επέκταση στον τομέα εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών και προϊόντων ήταν μόνο η αρχή για τη ΔΕΗ, η οποία σκοπεύει να ανοίξει τη βεντάλια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η Διοίκηση της εταιρείας προσανατολίζεται να επεκτείνει την παρουσία της στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορικής, στους τομείς των ακινήτων και παροχής χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και να εμπλακεί τον τομέα των ΣΔΙΤ. Ο εν λόγω σχεδιασμός καταγράφεται στις  αναφέρει στις επεξηγήσεις που δίνει σχετικά με την επέκταση σκοπού, θέμα που θα συζητήσει στη Γενική Συνέλευση της 14ης Δεκεμβρίου. 

Τα νέα αντικείμενα
Ειδικότερα, όπως αναφέρει στις επεξηγήσεις για τη Γενική Συνέλευση, η εταιρεία επεκτείνει τη δραστηριότητά της στους εξής τομείς:

  • Ίδρυση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών ή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Άσκηση εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πληροφορικής.
  • Παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σε θέματα μελέτης, διαχείρισης και επίβλεψης έργων, η παροχή προς θυγατρικές εταιρείες ή/και τρίτους πάσης φύσεως υπηρεσιών διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, υπηρεσιών νομικών, οικονομικών, εκπαίδευσης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οργάνωσης και πληροφορικής,
  • Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, περιλαμβανομένης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ή/και σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,
  • Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση της περιουσίας, κινητής ή ακίνητης, της εταιρείας και η εκμετάλλευση των πόρων της είτε από την ίδια την εταιρεία είτε μέσω, ενδεικτικά, ίδρυσης εταιρειών, συμμετοχής σε κοινοπραξίες, καθώς και απόκτησης μετοχών άλλων εταιρειών, ελληνικών ξένων και εν γένει συμμετοχής σε επιχειρήσεις,
  • Η συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς Συμβάσεων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ως και η ίδρυση ή η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο Εταιρειών Ειδικού Σκοπού εντός του πλαισίου και σε εκτέλεση ΣΔΙΤ.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες ΔΕΗ