Οικονομία

Δασικός χάρτης για το Μάτι


Μελέτη δασικού χάρτη για το Μάτι, ετοιμάζει ο Δήμος Μαραθώνα, όντας προϋπόθεση για την κατάρτιση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα συγκεντρώσει και θα παραδώσει, αρμοδίως, στοιχεία που θα συμβάλουν στη γενικότερη αναμόρφωση του υφιστάμενου υπόβαθρου του δασικού χάρτη.

Παράλληλα, έχουν κληθεί όλοι οι ιδιοκτήτες της πολύπαθης περιοχής για να προσκομίσουν άμεσα τα στοιχεία που απαιτούνται, όπως το αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας και το αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας για τα κτίσματα των ιδιοκτησιών τους.