Ενέργεια

Δάνειο 160 εκατ. στη ΔΕΗ χορηγεί η Τράπεζα Ευξείνου Πόντου


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ) ενέκρινε την χορήγηση επιχειρηματικού δανείου, ύψους 160 εκατ. ευρώ,  στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Το πενταετούς διάρκειας δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση του πλάνου κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας και αποτελεί την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής χρηματοδότηση της Παρευξείνιας Τράπεζας.

Τα ανωτέρω αναμένεται να επιφέρούν πολλαπλά οφέλη στην ελληνική οικονομία και στον ενεργειακό τομέα ειδικότερα, βελτιώνοντας το ενεργειακό μείγμα και την ενεργειακή υποδομή της χώρας, ενώ θα βοηθήσει, επίσης, στην αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας δημιουργώντας φορολογικά έσοδα, νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυσει  την εμπιστοσύνη σε έναν ζωτικό κλάδο της οικονομίας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη επωφελούς συνεργασίας μεταξύ της Παρευξείνιας Τράπεζας και της ΔΕΗ Α.Ε., της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με περίπου 7 εκατομμύρια πελάτες.