Τράπεζες

Δάνεια: Σπεύδουν βραδέως οι τράπεζες για ρυθμίσεις - Πώς έλυσε το πρόβλημα η Κύπρος


Οι τράπεζες ρυθμίζουν τα δάνεια με τους δικούς τους ρυθμούς, ενώ στην Κύπρο προβλέπεται με διάταγμα αυτόματη διαδικασία.

Σε μεγάλο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση εξελίσσονται οι αργοί ρυθμοί των τραπεζών στις ρυθμίσεις δανείων για να ξεπερασθεί η διαταραχή που προκαλεί στην οικονομία η πανδημία, ενώ στην Κύπρο η παρέμβαση της κυβέρνησης ήταν άμεση και επιβλήθηκε με διάταγμα γενική αναστολή στις πληρωμές δόσεων δανείων.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει παρέμβει ως τώρα νομοθετικά για να επιταχύνει τη ρύθμιση των δανείων, επιτρέποντας στις τραπεζικές διοικήσεις να κινηθούν με τους δικούς τους ρυθμούς και κανόνες.

Ο βασικότερος κανόνας, όπως φαίνεται τόσο από τις σχετικές ανακοινώσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όσο και από τις ανακοινώσεις των συστημικών τραπεζών, είναι ότι δεν θα ακολουθηθεί μια αυτόματη διαδικασία για την αναστολή των πληρωμών από τις κατηγορίες επιχειρήσεων και νοικοκυριών που πλήττονται από την κρίση, αλλά θα πρέπει οι ρυθμίσεις να ζητούνται από τους πελάτες, με τις τράπεζες να διατηρούν τη δυνατότητα, εάν κρίνουν ότι ένας δανειολήπτης μπορεί να εξυπηρετήσει την οφειλή του, να μην παρέχουν αναστολή.

Παρότι οι τράπεζες γενικά εξετάζουν ευνοϊκά τα αιτήματα διευκόλυνσης των πελατών τους, το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι οι ρυθμοί έγκρισης των διευκολύνσεων είναι αργοί και γεννάται το ερώτημα πότε θα έχει ολοκληρωθεί η κάλυψη όσων έχουν ανάγκη προστασίας, τη στιγμή που οι πληττόμενοι εργαζόμενοι είναι 1,7 εκατ., οι επιχειρήσεις αντίστοιχα σχεδόν 900.000 και εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το μοντέλο της Κύπρου

Ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της κρίσης, που «πάγωσε» με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα την οικονομική δραστηριότητα, άλλες κυβερνήσεις της ευρωζώνης επέλεξαν την οδό της νομοθετικής ρύθμισης ενός μορατόριουμ στις πληρωμές για δάνεια. Σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Πετρίδης, βασιζόμενος σε νόμο για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές, οι πληρωμές δανείων αναστέλλονται έως το τέλος του έτους, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους δανειολήπτες.

Ειδικότερα,

  1. Αναστέλλεται για όλους τους δικαιούχους, η υποχρέωση καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
  2. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020.
  3. Tα πιο πάνω έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την 30η Μαρτίου 2020 (ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος)  μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.
  4. Η αναστολή δόσεων και τόκων  εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  5. Tο σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους, κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος, δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά.
  6. Με την  ημερομηνία λήξεως της ισχύος του διατάγματος,  επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος πληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται.
Διαβάστε επίσης