Επιχειρήσεις

Creta Farms: Δεν θα εμπλακούμε σε περαιτέρω γραφικότητες


Η εταιρεία Creta Farms με ανακοίνωσή της διευκρινίζει, αναφορικά με την χθεσινή συνέλευση των μετόχων, ότι "τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες και ουδεμία αμφισβήτηση χωρεί περί του αντιθέτου".

Επίσης σημειώνει ότι η χθεσινή συνεδρίαση διεκόπη νομίμως και θα συνεχιστεί την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 στις 12.00 στην έδρα της Εταιρείας στο 15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου - Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης.

Ως εκ τούτου, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του θέματος "Ανάκληση Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα διοικήσει την εταιρεία κατά το νόμο και το καταστατικό της για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού" θα συζητηθούν στην ως ανωτέρω νομίμως ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

"Η εταιρεία μένοντας πιστή στην σύννομη στάση της απέναντι στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει από τρίτους, δηλώνει ότι αρνείται κατηγορηματικά να εμπλακεί σε περαιτέρω γραφικότητες και αναληθείς ισχυρισμούς που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα" σημειώνεται.