Επιχειρήσεις

Creta Farms: 5/6 η συζήτηση στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου


Στις 5 Ιουνίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου και με αριθμό πινακίου 2 συζητείται η αίτηση επικύρωσης του σχεδίου εξυγίανσης της Creta Farms.

Η εταιρεία επανήλθε με σχετική ενημέρωση, σε συνέχεια της κατάθεσης στις 24.02.2020, και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΕ/4/2020 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης της Συμφωνίας Εξυγίανσης - Μεταβίβασης Επιχείρησης, κατά άρθρο 104 του ΠΤΚ. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική δικάσιμος, της 20.03.2020 ματαιώθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων, στο πλαίσιο των οποίων τα δικαστήρια ήταν κλειστά.