Οικονομία

"Business Visa": Η νέα μορφή επιχειρηματικής πρόσκλησης για είσοδο στην Ελλάδα


Τροπολογία για τη θεσμοθέτηση μίας νέας μορφής επιχειρηματικής πρόσκλησης για είσοδο στη χώρα μας, της επονομαζόμενης «Business Visa», κατέθεσε  στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Η εν λόγω τροπολογία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το Brexit και αφορά πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνέδρια, εκθέσεις, συναντήσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τη συνήθη γραφειοκρατική διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου. 

Σε αυτήν την περίπτωση, Έλληνες πολίτες θα υποβάλουν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές ένα τυποποιημένο έντυπο πρόσκλησης, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για τη φιλοξενία των αιτούντων θεώρηση. 

Με την καθιέρωση της επιχειρηματικής πρόσκλησης καθίσταται αποδοτικότερη και ταχύτερη η διαδικασία θεώρησης, καθώς οι αιτήσεις θα εξετάζονται άμεσα εντός 15 ημερών.

Σύμφωνα με τον ΑΝΥΠΕΞ, η τροπολογία είναι στη σωστή κατεύθυνση και απαντά στο διαχρονικό αίτημα των επιμελητηρίων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να φιλοξενούν επιχειρηματικούς επισκέπτες. Διευκρίνισε, τέλος, ότι σε περίπτωση παραβίασης των όρων από τον φιλοξενούμενο, η επιχείρηση θα χάνει το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης.