AUTOin

BMW: Δημιουργία κέντρου αυτόνομης οδήγησης στο Μόναχο


Το κέντρο αυτόνομης οδήγησης του BMW Group είναι ένα προηγμένο κέντρο αριστείας (centre of excellence) που καλύπτει όλους τους τομείς, διευρύνοντας το πεδίο καινοτομίας και επιταχύνοντας τις διαδικασίες εξέλιξης – εξασφαλίζοντας τη μελλοντική βιωσιμότητα της εταιρίας.

Πριν από 15 μήνες, το BMW Group αποφάσισε να συγκεντρώσει σε ένα σημείο όλες τις δραστηριότητες εξέλιξης στους τομείς συνδεσιμότητας και εκτενώς / πλήρως αυτοματοποιημένης οδήγησης. Το κέντρο (campus) με επιφάνεια 23.000 m2 για γραφεία και χώρο για 1.800 εργαζόμενους, ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η άριστη υποδομή της τοποθεσίας, η κοντινή απόσταση από το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας και η άμεση πρόσβαση με το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων συνετέλεσαν στην απόφαση της επιλογής.

Το BMW Group σκοπεύει να επιταχύνει την εξέλιξη άκρως αυτοματοποιημένων οχημάτων με το νέο κέντρο στο Unterschleißheim, και ανυπομονεί να στρατολογήσει ειδικούς στην Πληροφορική (IT) και προγραμματιστές στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), μηχανικής μάθησης (machine learning) και ανάλυσης δεδομένων.

Νέο εργασιακό περιβάλλον

Το κέντρο αυτόνομης οδήγησης εγκαινιάζει ‘νέα εργασιακά περιβάλλοντα’ – όπως, διάταξη ανοιχτού χώρου, έξυπνη και ευέλικτη χρήση γραφείων, και έναν πολυδιάστατο και δημιουργικό χώρο εργασίας. Οι ειδικοί εξέλιξης που απασχολούνται εδώ απολαμβάνουν σαφή πλεονεκτήματα: ευελιξία, απόδοση, υψηλό επίπεδο αυτονομίας και μικρές αποστάσεις. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένας προγραμματιστής που εργάζεται στο νέο κέντρο μπορεί άμεσα να δοκιμάζει ένα νέο κώδικα σε ένα όχημα που βρίσκεται σε μικρή απόσταση.

Τα νέα εργασιακά περιβάλλοντα υποστηρίζονται από μία νέα εργασιακή και διοικητική κουλτούρα, καθώς οι διευθυντές εργάζονται στους ίδιους ανοιχτούς χώρους με το προσωπικό. Αυτό ενισχύει την αλληλεπίδραση και διευκολύνει την επικοινωνία, με αποτέλεσμα η ομαδική εργασία να αποδίδει στην εξέλιξη εξαιρετικά σύνθετων προϊόντων.

Πρωτοπόρο κέντρο στις ευέλικτες εργασιακές δομές.

Το BMW Group είναι η πρώτη εταιρία στο χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας που εφαρμόζει το ευέλικτο εργασιακό μοντέλο συστηματικά και καθολικά για έναν ολόκληρο εξειδικευμένο τομέα – στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την αυτόνομη οδήγηση και την υποστήριξη οδηγού, από τη φάση έρευνας μέχρι την εξέλιξη μαζικής παραγωγής. Ευέλικτα εργασιακά μοντέλα αποτελούν σημαντική βάση για αποδοτική, βιώσιμη μελλοντική εξέλιξη.

Η ανοιχτή δομή του κέντρου αυτόνομης οδήγησης προσφέρει άριστες συνθήκες και εξαιρετική υποστήριξη στις διατμηματικές ομάδες εργασίας και κατ’ επέκταση στις διαδικασίες εξέλιξης λογισμικού. Ονομάζονται διατμηματικές ομάδες εργασίας διότι περιλαμβάνουν πολλαπλές ειδικότητες. Διαχειρίζονται περίπλοκες επιμέρους διαδικασίες, δουλεύοντας ανεξάρτητα με μία μέθοδο ‘από την αρχή μέχρι το τέλος’. Ο υψηλός βαθμός ευελιξίας επιτρέπει στις ομάδες να αντιδρούν γρήγορα και αποτελεσματικά σε νέες απαιτήσεις.

Η βιομηχανία αυτοκινήτου βρίσκεται σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών, και η άφιξη νέων παικτών κάνει το ανταγωνιστικό περιβάλλον ακόμα πιο απαιτητικό. Η καινοτομία εξελίσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό και νεαροί επαγγελματίες αναδεικνύουν τομείς όπως η μελλοντική βιωσιμότητα, το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και οι ευέλικτες εργασιακές ροές ως σημαντικά κριτήρια επιλογής εργοδότη. Οι προηγμένες εγκαταστάσεις εξέλιξης, όπως το νέο κέντρο αυτόνομης οδήγησης, αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ικανότητα καινοτομίας της εταιρίας.