Τράπεζες

BlackRock και Schroders με πάνω από 5% έκαστη στην Alpha


Ποσοστό 5,92% της Αlpha Bank κατέχει η  BlackRock και 5,037% η Schroders όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας που καθιστά υποχρεωτική την δημοσιοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% επί του συνόλου των μετοχών.

Διαβάστε επίσης