Ελλάδα

Αυξήθηκαν οι φυσικοθεραπευτές το 2019


Σε 8.869 ανήλθε πέρυσι ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών στη χώρα έναντι 8.506 το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,3%, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ και με βάση στοιχεία από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην Αττική (3.961 άτομα) και στην Κεντρική Μακεδονία (1.593 άτομα). Από το 2014 έως το 2019 ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών παρουσιάζει αυξητική τάση, από 6.800 φυσικοθεραπευτές το 2014 σε 8.869 το 2019, που αντιστοιχεί σε αύξηση 30,4%.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών ανά 10.000 κατοίκους είναι 8,3. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις περιφέρειες Αττικής (10,6) και Κεντρικής Μακεδονίας (8,5), ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (4,3). Ο μεγαλύτερος αριθμός φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην περιφέρεια Αττικής (44,7%), ή το περίπου ήμισυ των επαγγελματιών του κλάδου, με δεύτερη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας (18%), και ακολουθούν η Θεσσαλία (5,6%) και η Δυτική Ελλάδα (5,4%). Όλες οι άλλες περιφέρειες παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%, με τα χαμηλότερα ποσοστά να είναι στη νησιωτική Ελλάδα (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά) και στη Δυτική Μακεδονία.

Τέλος, παρατηρείται ότι υπερισχύουν οι γυναίκες (ποσοστό 54,1%) και μάλιστα με αυξανόμενο ποσοστό από το 2014 και εφεξής.