Επιχειρήσεις

Αύξηση κερδών και πωλήσεων το 2019 για την Avis


Πορεία ανάπτυξης ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, η Avis, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση στην αγορά μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της Avis για το 2019 έκλεισε στα €190 εκατ., με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €95 εκατομμύρια και κέρδη προ φόρων (PBT) στα €31 εκατ., ενώ η αξία ενεργητικού της Εταιρίας σήμερα, ξεπερνάει τα €500 εκατ.

Το 2019 η Avis προχώρησε σε επενδύσεις ύψους €200 εκατ., δίνοντας έμφαση στην ανανέωση και μεγέθυνση του στόλου της, ο οποίος ξεπέρασε τα 38.000 οχήματα.

Με την αγορά 11.000 νέων οχημάτων, η Εταιρία υλοποίησε το 10% των ταξινομήσεων της Ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, αυξάνοντας κατά 30% τους πελάτες της στις υπηρεσίες μακροχρόνιων μισθώσεων (leasing).

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της Avis και στις υπηρεσίες βραχυχρόνιων μισθώσεων (rent a car), συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατ. ημέρες ενοικίασης μέσα στο 2019, ενισχύοντας ουσιαστικά το τουριστικό προϊόν της χώρας.