Χρηστικά

Αυξάνονται μισθοί και συντάξεις από τη μείωση της φορολογίας


Μειώνονται οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος σε μισθούς και συντάξεις από την 1η-1-2020 με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι να δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες και εφόσον αυτές υλοποιηθούν στο ακέραιο, οι αποδοχές θα αυξηθούν αρχικά από τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου από το 22% στο 9%, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος (πάνω από το αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ και μέχρι τα 10.000 ευρώ), και την προσαύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ακόμη ανακοινώθηκε μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος των εταιριών και των λοιπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από το 28% στο 24% για τη χρήση του 2019 καθώς και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%, για τη χρήση του 2019.

Το 2021

Παράλληλα από το 2021 και ανάλογα με την πορεία της οικονομίας έχουν προαναγγελθεί η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2%-10% σε φυσικά πρόσωπα με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. (η κατάργηση θα γίνει σταδιακά στην τριετία 2021-2023) και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος των 500-1.000 ευρώ που επιβάλλεται σε κάθε επιχείρηση και ελεύθερο επαγγελματία (επίσης σταδιακά στην τριετία 2021-2023).

Επισημαίνεται ότι τα πλεονάσματα που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν τη δυνατότητα στη σημερινή κυβέρνηση να προχωρά έστω και σε αυτές τις μικρές φοροαπαλλαγές.

 

Διαβάστε επίσης