Επιχειρήσεις

ΑΧΑ: Αύξηση συνολικών εσόδων κατά 5% το 2019


«Η AXA κατέγραψε μία νέα υψηλή λειτουργική επίδοση το 2019, τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα 104 δις ευρώ, με ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητάς της», δήλωσε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου ΑΧΑ σχολιάζοντας τα ετήσια αποτελέσματα.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της ΑΧΑ είναι τα ακόλουθα:

  • Συνολικά έσοδα: αύξηση 5% στα 103,5 δις ευρώ  
  • Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή: αύξηση 5% στα 2,59 ευρώ
  • Δείκτης φερεγγυότητα ΙΙ: 198% αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων από τον Δεκέμβριο 2019
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή: 1,43 ευρώ, αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2018

Επίσης, ο Thomas Buberl ανέφερε:

«Το 2019 ο Όμιλος AXA πέτυχε αύξηση 5% στα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή και υψηλή τεχνική κερδοφορία σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η ευρωστία του ισολογισμού μας σε συνδυασμό με τη συνεχή επιτυχημένη λειτουργική απόδοση του οργανισμού μας, οδήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει μέρισμα ύψους 1,43 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο δηλαδή κατά 7% από την περασμένη χρονιά που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί των κερδών 52%. »

«Η ΑΧΑ κατέκτησε το 2019 ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική αλλαγής του προφίλ της, απομακρύνοντας τη δραστηριότητά της από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και κατευθύνοντάς την προς τεχνικούς  ασφαλιστικούς κινδύνους, με την πλήρη αποχώρησή της από την ασφαλιστική αγορά Ζωής και Αποταμίευσης των Η.Π.Α., και την ενσωμάτωση του Όμιλου XL, καθώς και την ταυτόχρονη μείωση του δείκτη δανειακής επιβάρυνσης. Στην AXA XL, η οποία επηρεάστηκε εκ νέου από δυσμενείς εξελίξεις αποζημιώσεων το 2019, καταγράφουμε ισχυρές αυξήσεις τιμών και λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για τον περιορισμό της μεταβλητότητας. Είμαι επίσης πολύ ευτυχής που καλωσορίζω τον Scott Gunter στον Όμιλο της AXA για να οδηγήσει την AXA XL στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.»

"Ο ενεργός ηγετικός ρόλος της AXA στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συνεχίστηκε, επίσης, μέσα από τη θέση της ως παγκόσμιου επενδυτή, ως παγκόσμιου ασφαλιστή και ως δημιουργού συμμαχιών. Το 2019, η AXA διπλασίασε τους «πράσινους επενδυτικούς στόχους» της, παρουσίασε τα ομόλογα μετάβασης (transition bonds) ως μια νέα κατηγορία επενδύσεων, ενίσχυσε περαιτέρω την πολιτική περιορισμού ανάληψης των ασφαλιστικών κινδύνων που σχετίζονται με τον άνθρακα, δημιούργησε την AXA Climate και εντάχθηκε ως μέλος στη Συμμαχία Μηδενικού Ισοζυγίου του Άνθρακα (Net Zero Asset Owner Alliance).»