Επιχειρήσεις

Ασφάλειες: Ο κλάδος που... ξέρει -και από κοινωνική- ευθύνη


Με μεγάλη συνεισφορά και ευρύ αντίκτυπο

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οργανωμένη πρακτική απόδοσης κοινωνικής αξίας.  Ο κλάδος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την υπευθυνότητα και συνεπώς και με την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 

Οι δράσεις των ασφαλιστικών έχουν βασικό άξονα την μακροχρόνια ανάπτυξη και στόχο τη δημιουργία μίας ισορροπίας μεταξύ κοινωνίας, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Για αρκετές εταιρείες αποτελούν στρατηγική, η οποία ενσωματώνεται στον πυρήνα και την φιλοσοφία λειτουργίας τους. 

Οι εταιρείες του κλάδου συνεισφέρουν αναλυτικότερα σε τομείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία, η εκπαίδευση και επιμόρφωση. Επηρεάζουν δε, και δημιουργούν αντίκτυπο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, πελάτες, εταιρειών, μετόχους, την τοπική κοινωνία, συνεργάτες και τις δημόσιες Αρχές. 

Αξίζει να καταγραφεί ότι οι ασφαλιστικές εκ του αντικειμένου τους έχουν αυξημένες ευθύνες. Γιατί; Διότι εκτός του χρηματοδοτικού ρόλου που έχουν, του σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη της οικονομίας, έχουν και μακροπρόθεσμο κοινωνικό ρόλο. Για το λόγο αυτό οι δράσεις ΕΚΕ που αναλαμβάνουν και εντάσσονται στην Εταιρική Υπευθυνότητα θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρές, μετρημένες και να μπορούν να αποδεικνύουν τα οφέλη που αποδίδουν στην κοινωνία. 

Εθνική Ασφαλιστική: Ευθύνη συνδεδεμένη με την ιστορία της χώρας

Όντας η μακροβιότερη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ενσωματώσει στην στρατηγική της δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι οποίες ταυτίζονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά και την ιστορία της χώρας. 

Το πολυσχιδές πρόγραμμα υπεθυνότητας της εταρείας έχει ως κύριους άξονες τον πολιτισμό (Κτίριο Κοραή, Χώρος Ιστορική Μνήμης 1941 – 1944, Χώρος Τέχνης Στart Κοραή), το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό, την ιδιωτική ασφάλιση και την οικονομία, τον αθλητισμό, και την κοινωνία συνολικά.  

Μεταξύ άλλων, με δράσεις της η Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ενισχύει οικονομικά το έργο φορέων με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση. 

Μία από τις σημαντικότερες ενέργειες της εταιρείας αποτελεί η οικονομική ενίσχυση της crowdfunding πλατφόρμας ACT4GREECE, η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας. 

Ευρωπαϊκή Πίστη: Βελτίωση του σήμερα για ένα καλύτερο αύριο

Έχοντας ενσωματώσει τις αρχές βιωσιμότητας στο πλάνο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και για το 2017, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μια σειρά από ενέργειες, που συνεισφέρουν στη βελτίωση του σήμερα και δημιουργούν τις βάσεις ενός καλύτερου αύριο για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές του έτους, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα έργο, που αριθμεί περισσότερες από 50 δράσεις στήριξης στην Ελληνική κοινωνία, επικεντρωμένες στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεανικής επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού, η Ευρωπαϊκή Πίστη θα συνεχίσει να εστιάζει στη συνεισφορά της προς την κοινωνία και το περιβάλλον, παραμένοντας πιστή στους στόχους και τις δεσμεύεις που έχει αναλάβει.

Interamerican: Συντονισμένη στις ανάγκες των κοινωνικών εταίρων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την εταιρική υπευθυνότητα η Interamerican ευθυγραμμίζει την επιχειρηματική της λειτουργία και στρατηγική με τις ανάγκες των κοινωνικών εταίρων, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια με στόχο την κάλυψη των βασικών ανθρωπίνων αναγκών και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει την φροντίδα υγείας Ελλήνων πολιτών, διαχειρίζεται περιστατικά Αμεσης Ιατρικής Βοήθειας, εντείνοντας την προσοχή της στο κοινωνικό τομέα, συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, κινητοποιεί εργαζόμενους και δίκτυα πωλήσεων σε δράσεις που βελτιώνουν στις συνθήκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ελέγχει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, παρέχει χορηγίες, καθώς και δωρεάν διάθεση των ιδιόκτητων υποδομών της, υποστηρίζει δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό.

Περαιτέρω, εκπαιδεύει πολίτες έναντι κινδύνων, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς με στόχο να διευρύνει την κοινωνική της συνεισφορά και ταυτίζεται με τις αρχές της Αρχές για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Principles for Sustainable Insurance). 

Παράλληλα υιοθετεί τους 17 στόχους που συμφώνησαν το 2015 κράτη μέλη του ΟΗΕ μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Η Interlife «Προσφέρει…αλλιώς»

Με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής, η Interlife θέτει προτεραιότητες, με σημαντικότερες αυτών τη διατήρηση της οικονομικής της ευρωστίας, τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασμό με τη συνέχιση ανόδου του Δείκτη Φερεγγυότητας, την αύξηση του κύκλου εργασιών της, καθώς και τη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών της. 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και προάγει την  διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών. Προωθεί καινοτόμα Ασφαλιστικά Προγράμματα και εφαρμόζει ηλεκτρονική διαχείριση. 

Κοινωνικά υπεύθυνη, υλοποιεί το πρόγραμμα «Προσφέρω αλλιώς» και προχωρά εθελοντικά σε δράσεις και ενέργειες για την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται. 

Επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων, παρέχει δωρεάν κάλυψη για Προσωπικά Ατυχήματα & Νοσοκομειακή Περίθαλψη και διατηρεί Τράπεζα Αίματος. 

Όσο αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, ελέγχει την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος και ανακυκλώνει χαρτί σε ημερήσια βάση. Στηρίζει την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», ενώ συμμετέχει στις δράσεις της. 

Ενισχύει σε τακτά διαστήματα Κοινωνικά Παντοπωλεία με προσφορά τροφίμων. Είναι χορηγός στο Σύλλογο Γυναικών µε Καρκίνο του µαστού «Άλµα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης, το Βρεφοκομείο Άγιος Στυλιανός, την ΕΛΕΠΑΑΠ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Ναυτικό Όµιλο Θεσσαλονίκης, το Μαραθώνιο Κρήτης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το ΚΜΟΠ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, την Ελληνική Οµάδα Διάσωσης και πολλά Αθλητικά Σωματεία. 

Είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δημοσιεύει ανά διετία Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Δύναμις: Η εταιρική υπευθυνότητα αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό

Πιστεύοντας ότι η εταιρική υπευθυνότητα αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό μας, η Δύναμις Ασφαλιστική αντιλαμβάνεται την υπεύθυνη λειτουργία της ως δομικό και εγγενές στοιχείο της δραστηριότητάς της.

Η Δύναμις έχει σαφή πολιτική εταιρικής υπευθυνότητας και φροντίζει να ενσωματώνει διαφάνεια σε κάθε δραστηριότητά της.

Οι δράσεις της στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας είναι σχεδιασμένες για να δημιουργούν οφέλη στον πελάτη, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, τους συνεργάτες, το περιβάλλον και την ευρύτερη κοινωνία. Και οι πέντε αυτοί παράγοντες αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της.