Χρηστικά

ΑΣΕΠ: Προκηρύσσονται 1.116 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία


Προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ για 1.116 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού σε νοσοκομεία της χώρας.

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και αφορά κλάδους και ειδικότητες κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά οι θέσεις εδώ.