Ενέργεια

Άρχισε ο διαγωνισμός για τη ΔΕΠΑ Υποδομών


Την έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ, για την πώληση, μαζί με την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ.

Σήμερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Eλληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.

Ο διαγωνισμός θα τρέξει σε δυο φάσεις. Στην πρώτη θα εκφραστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και στη δεύτερη θα υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές από τα σχήματα που θα προκριθούν. 

Η προθεσμία που ορίζεται για την πρώτη φάση του διαγωνισμού εκπνέει στις 14 Φεβρουαρίου 2020 στις 17.00

Στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται:

  • 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
  • Η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανομής,
  • Το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
  • Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.