Πολιτική

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης για ΟΛΠ


Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 13 Ιανουαρίου 2016, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΟΛΠ καθώς επίσης και των συνδεμένων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Κύρια Αγορά.