Οικονομία

Αποπεράτωση περιβάλλοντος χώρου στις Εργατικές κατοικίες Βελεστίνου


"Πράσινο φως" έδωσε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ, για την αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου του οικισμού εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, με τον προϋπολογισμό του έργου στα 452.600 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μια πολύ σημαντική απόφαση για τις 40 οικογένειες του εν λόγω οικισμού, έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ, το οποίο ενέκρινε την σκοπιμότητα αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι» στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 452.600 ευρώ, με ταυτόχρονη δέσμευση του ποσού για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου.

Με την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, επιλύονται χρόνια προβλήματα των κατοίκων και  ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη το αμέσως επόμενο διάστημα του διαγωνισμού για την αποπεράτωση του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού.