Επιχειρήσεις

Απάντηση Intracom & Intralot στην Επ. Κεφαλαιαγοράς με αφορμή δημοσιεύματα


Σε απάντηση επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί δημοσιευμάτων του ηλεκτρονικού τύπου, ενδεικτικά δε δημοσιεύματος της ιστοσελίδας "Εuro2day" με τίτλο "Σχέδιο συγχώνευσης των τεσσάρων εταιρειών του ομίλου Intracom σε μία" και "Bankingnews” με τίτλο "Πέπλο μυστηρίου γύρω από το ράλι των μετοχών του Κόκκαλη – Οι φήμες και τα θεμελιώδη", η Intracom Holdings και η Intralot ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό ότι τα υπόψη δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους "λόγω της πληθώρας των δημοσιευμάτων" που ασχολούνται τόσο με την Intacom Holdings όσο και την Intralot, "προς προστασία του επενδυτικού κοινού αλλά και σε ανταπόκριση της εμπιστοσύνης που το ευρύ κοινό δείχνει" σε αυτές, τηρούσες τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώσεις τους, αμφότερες οι εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι προβαίνουν πάραυτα "σε προσήκουσα δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις, η δημοσιοποίηση των οποίων εύλογα αναμένεται να επηρεάσει την αγορά των μετοχών της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία".